Zastosowanie

Niniejsze warunki ogólne („Warunki”) mają zastosowanie do korzystania z wszelkich informacji, obrazów, dokumentów i/lub innych usług znajdujących się na poniższej stronie internetowej Grupy Lucchini i jej różnych wersjach („Witryna”).

 

Warunki korzystania z witryny internetowej

 1. Prywatność danych. Wszystkie dane osobowe są traktowane jako poufne, a prawa użytkownika do ochrony jego uzasadnionych obaw są przestrzegane ściśle zgodnie z wymogami prawnymi. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszej polityce prywatności i plików cookie.
 2. Informacje na Stronie Internetowej. Informacje zawarte na Stronie internetowej służą wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowią porady. Mimo że firma Lucchini RS Group stworzyła swoją Witrynę z należytą starannością, informacje, teksty, dokumenty, grafika i/lub inne usługi/informacje na niej zawarte mogą zawierać błędy lub być w inny sposób nieprawidłowe lub niekompletne. Grupa Lucchini RS nie gwarantuje, że Witryna i/lub Informacje są wolne od błędów, wad, złośliwego oprogramowania i wirusów ani że Witryna i/lub Informacje są poprawne, aktualne i dokładne. Grupa Lucchini RS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z Witryny, w tym szkody spowodowane przez złośliwe oprogramowanie, wirusy lub jakąkolwiek niepoprawność lub niekompletność takich informacji lub Witryny, chyba że takie szkody są wynikiem umyślnego przewinienia lub rażącego zaniedbania ze strony Grupy Lucchini RS. Ponadto Grupa Lucchini RS nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania (lub niemożności korzystania) z elektronicznych środków komunikacji z niniejszą Witryną, w tym – lecz nie wyłącznie – za szkody wynikające z niedostarczenia lub opóźnienia w dostarczeniu komunikacji elektronicznej, przechwycenia lub manipulacji komunikacją elektroniczną przez strony trzecie lub przez programy komputerowe używane do komunikacji elektronicznej i przesyłania wirusów.
 3. Własność intelektualna. Wszystkie nazwy marek, logo, nazwy produktów i tytuły używane w Witrynie są znakami towarowymi lub nazwami handlowymi Lucchini RS Group lub osób trzecich będących właścicielami znaków towarowych lub nazw handlowych. Użytkownikowi nie wolno używać ani reprodukować takich znaków towarowych, logo ani nazw handlowych, ponieważ może to stanowić naruszenie praw właściciela. Wszystkie projekty stron internetowych, teksty, dokumenty i/lub inne usługi oraz ich wybór i układ, a także wszystkie kompilacje oprogramowania, bazowe kody źródłowe, oprogramowanie i wszystkie inne materiały na tej stronie internetowej są chronione prawami autorskimi Grupy Lucchini i/lub jej dostawców i podwykonawców. Zabrania się wykorzystywania informacji i materiałów zamieszczonych w niniejszej Witrynie w jakikolwiek inny sposób, w tym powielania ich w celach innych niż wymienione powyżej, modyfikowania, rozpowszechniania lub publikowania. W przypadku chęci wykorzystania materiałów lub informacji z niniejszej Witryny, należy uzyskać naszą uprzednią pisemną zgodę.
 4. Polityka prywatności i plików cookie. Grupa Lucchini RS gromadzi i przetwarza dane osobowe osób odwiedzających Witrynę zgodnie z poniższą polityką prywatności i plików cookie.

 

Polityka prywatności i plików cookie

Niniejsza polityka prywatności i plików cookie („Polityka prywatności”) dotyczy przetwarzania wszystkich danych osobowych użytkownika zgromadzonych na Stronie internetowej przez Lucchini RS Group”. W niniejszej Polityce Prywatności „my”, „nasz” i „nas” odnoszą się do Grupy Lucchini RS, a „użytkownik” do użytkownika Strony internetowej.

Gdy użytkownik odwiedza naszą Witrynę, uzyskujemy dane osobowe, które użytkownik świadomie nam ujawnia. Gdy użytkownik chce ubiegać się o pracę w Lucchini RS, prosimy o podanie informacji, które mogą obejmować imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, płeć („Dane osobowe”). W tym kontekście możemy łączyć informacje podane nam online z innymi informacjami pochodzącymi ze źródeł Grupy Lucchini RS, transakcji i komunikacji zebranych lub przetwarzanych przez dowolną firmę należącą do Grupy Lucchini RS i upoważnionych podwykonawców. Wreszcie, jeśli użytkownik publicznie opublikuje post na temat Grupy Lucchini RS lub bezpośrednio skontaktuje się z nami na stronie internetowej mediów społecznościowych, możemy gromadzić i przetwarzać dane zawarte w takich postach lub w profilu publicznym użytkownika w celu odpowiedzi na ewentualne prośby klientów o usługi oraz w celu monitorowania i wpływania na opinię publiczną na temat Grupy Lucchini RS.

Dane osobowe, które otrzymujemy od użytkowników odwiedzających Witrynę, są traktowane jako poufne i ściśle przestrzegamy obowiązujących w tym zakresie krajowych aktów ochrony. Korzystanie z Witryny oznacza akceptację polityki prywatności i plików cookie, która może być od czasu do czasu zmieniana.

 1. Prywatność użytkownika. Możemy gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać dane osobowe użytkownika („Dane osobowe”) w celu wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z wszelkich umów zawartych między użytkownikiem a nami, w celu dostarczenia użytkownikowi informacji, o które prosi, oraz w celu przesyłania najnowszych produktów i informacji promocyjnych. Grupa Lucchini RS jest administratorem danych w zakresie przetwarzania Danych osobowych użytkownika. Zgromadzone dane będą przechowywane w sposób poufny i zabezpieczony przed wszelkimi potencjalnymi nadużyciami, a zatem będą wykorzystywane wyłącznie do ograniczonych celów określonych powyżej.
 2. Cel przetwarzania Danych osobowych. Użytkownik może skontaktować się z nami w inny sposób (np. pocztą elektroniczną, faksem lub telefonicznie). W takim przypadku wykorzystamy Twoje Dane Osobowe, aby odpowiedzieć na Twoje pytanie. W tym celu przetwarzamy Państwa imię i nazwisko, dane kontaktowe, korespondencję prowadzoną z nami w związku z Państwa pytaniem oraz wszelkie inne Dane Osobowe, które Państwo nam przekazaliście i które są niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie. Dane Użytkownika będą przechowywane w naszych systemach tak długo, jak jest to prawnie wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a następnie zostaną usunięte, z wyjątkiem pliku dziennika zawierającego imię i nazwisko Użytkownika, informacje kontaktowe, datę kontaktu z nami oraz temat pytania.
 3. Pliki dziennika. Podobnie jak w przypadku większości witryn internetowych, automatycznie zbieramy informacje nie pozwalające na identyfikację osoby i przechowujemy je w plikach dziennika. Informacje te obejmują adresy protokołu internetowego (IP), typ przeglądarki, dostawcę usług internetowych (ISP), strony odsyłające i wychodzące, system operacyjny, znaczniki danych/czasu oraz dane dotyczące strumienia kliknięć. Informacje te, które nie identyfikują użytkowników, wykorzystujemy do analizowania trendów, administrowania witryną oraz do zbierania informacji demograficznych o całej bazie użytkowników. Nie łączymy tych automatycznie zbieranych informacji z informacjami umożliwiającymi identyfikację osób.
 4. Platformy społecznościowe. Należy pamiętać, że jeśli użytkownik wybierze tę opcję, jego aktywność na naszej Witrynie zostanie również udostępniona platformom społecznościowym, takim jak, ale nie tylko, Facebook, Twitter i Youtube. Jeśli użytkownik zdecyduje się udostępnić naszą Witrynę za pośrednictwem mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter i/lub Youtube, jego dane osobowe (takie jak imię i nazwisko oraz fakt, że użytkownik jest zainteresowany Grupą Lucchini RS) będą również widoczne dla wszystkich odwiedzających jego osobistą stronę internetową na Facebooku, Twitterze i/lub Youtube, w zależności od ustawień konta użytkownika. W przypadku korzystania z takich portali społecznościowych zastosowanie mają wyłącznie warunki (w tym polityka prywatności) obowiązujące na danym portalu społecznościowym. Grupa Lucchini RS nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie Danych osobowych ani za politykę prywatności takich portali społecznościowych. W związku z tym nasze Ogólne warunki użytkowania i sprzedaży oraz niniejsza polityka prywatności i plików cookie nie mają zastosowania do korzystania z takich stron internetowych.
 5. Linki do innych stron internetowych. W Witrynie znajduje się szereg linków do innych stron internetowych. Mimo że strony te zostały wybrane z należytą starannością, nie ponosimy odpowiedzialności za przetwarzanie Danych osobowych Użytkownika za pośrednictwem tych stron. Nasze Ogólne warunki użytkowania i sprzedaży oraz niniejsza polityka prywatności i plików cookie nie mają zatem zastosowania do korzystania z takich stron internetowych.
 6. Pliki cookie na tej stronie. Witryna korzysta z plików cookie. Pliki cookie to niewielkie porcje danych wysyłane przez Witrynę, które są przechowywane przez przeglądarkę użytkownika na twardym dysku komputera, dzięki czemu możemy rozpoznać przeglądarkę użytkownika, gdy ponownie odwiedzi Witrynę. Pliki cookie mogą gromadzić dane dotyczące korzystania z Witryny, takie jak informacje o odwiedzanych stronach i czasie trwania sesji użytkownika. Gdy użytkownik korzysta z Witryny, plik cookie przesyła dane do Grupy Lucchini. Nie przechowujemy plików cookie dłużej niż jest to konieczne. Na naszej Stronie internetowej stosujemy niezbędne pliki cookie, pliki cookie dotyczące wydajności, pliki cookie dotyczące funkcjonalności, pliki cookie osób trzecich, trwałe pliki cookie i pliki cookie sesji.

Ściśle niezbędne pliki cookie są niezbędne do umożliwienia użytkownikowi poruszania się po Witrynie i korzystania z jej funkcji, takich jak dostęp do zabezpieczonych obszarów Witryny. Bez tych plików cookie nie można świadczyć usług, o które użytkownik prosił, takich jak koszyki zakupów czy e-faktury. Wydajnościowe pliki cookie gromadzą anonimowe informacje o sposobie korzystania z Witryny i odwiedzanych stronach, na przykład o tym, które strony są najczęściej odwiedzane oraz czy na stronach internetowych pojawiają się komunikaty o błędach. Te pliki cookie nie gromadzą informacji umożliwiających identyfikację użytkownika. Wszystkie informacje zbierane przez te pliki cookie są zagregowane, a zatem anonimowe. Są one wykorzystywane wyłącznie w celu usprawnienia działania naszej Witryny. Pliki cookie związane z funkcjonalnością zapamiętują wybory dokonywane przez użytkownika, aby poprawić jakość korzystania z naszej Witryny. Na przykład, pliki cookie umożliwiają umieszczanie produktów w koszyku i przeglądanie zawartości karty zakupów. Te pliki cookie pozwalają naszej Witrynie zapamiętać wybory dokonane przez użytkownika (takie jak nazwa użytkownika, język lub region, w którym użytkownik się znajduje) i zapewnić ulepszone, bardziej spersonalizowane funkcje. Na przykład nasza Witryna może być w stanie rozpoznać, w jakim regionie znajduje się obecnie użytkownik, dzięki przechowywaniu tych informacji. Witryna może również rozpoznać, czy użytkownik zapisał się już do naszego biuletynu lub czy widzi daną stronę po raz pierwszy. Informacje zbierane przez te pliki cookie są zagregowane, a zatem anonimowe i nie mogą śledzić aktywności użytkownika w innych witrynach. Pliki cookie osób trzecich są wykorzystywane do analizowania źródeł ruchu i zachowań użytkowników, a także do kontrolowania dostępu i funkcji witryny w całej Witrynie. Pliki cookie sesji służą do przechowywania informacji o działaniach użytkownika na stronie, dzięki czemu może on łatwo powrócić do miejsca, w którym zakończył przeglądanie stron serwera. Po zamknięciu przeglądarki internetowej sesja zostaje zakończona, a plik cookie usunięty. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie i umożliwia pewną kontrolę nad większością plików cookie poprzez ustawienia przeglądarki, choć nie jest to konieczne. Nie kontrolujemy wykorzystywania plików cookie przez osoby trzecie, z wyjątkiem agentów świadczących usługi analityki internetowej dla naszej witryny. Jeśli użytkownik chce wyłączyć obsługę plików cookie, może to zrobić, zmieniając ustawienia przeglądarki. Należy pamiętać, że w takim przypadku rejestracja lub korzystanie z wszystkich funkcji naszej Witryny może okazać się niemożliwe.

 1. W jaki sposób chronimy Dane osobowe. Dane osobowe użytkownika są traktowane jako ściśle poufne, a nasza Witryna utrzymuje odpowiednie zabezpieczenia administracyjne, techniczne i fizyczne oraz środki bezpieczeństwa w celu ochrony Danych osobowych podawanych przez użytkownika na tej Witrynie przed przypadkowym, niezgodnym z prawem lub nieupoważnionym zniszczeniem, utratą, zmianą, dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem oraz wszelkimi innymi niezgodnymi z prawem formami przetwarzania. W tym celu Grupa Lucchini RS stosuje szereg technik bezpieczeństwa, w tym bezpieczne serwery, zapory sieciowe i szyfrowanie, a także fizyczne zabezpieczenia miejsc, w których dane są przechowywane.
 2. Kontakt – prawo do dostępu do Danych osobowych i ich poprawiania. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag lub skarg dotyczących nas lub sposobu przetwarzania przez nas Państwa Danych osobowych, lub w przypadku, gdy nie chcą Państwo, abyśmy kontaktowali się z Państwem w jakichkolwiek celach, aby uzyskać potwierdzenie istnienia dotyczących Państwa danych osobowych oraz informacje o ich treści i pochodzeniu, zweryfikować ich poprawność lub zażądać uzupełnienia, aktualizacji lub poprawienia takich danych, prosimy o kontakt z nami pod adresem, numerem telefonu lub adresem e-mail podanym poniżej. Ponadto na żądanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przekażemy użytkownikowi podsumowanie wszelkich zebranych i przechowywanych przez nas informacji umożliwiających identyfikację użytkownika.

Powyższa sekcja przewiduje również prawo do żądania usunięcia, anonimizacji lub zablokowania wszelkich danych, które są przetwarzane z naruszeniem prawa, jak również do wniesienia sprzeciwu w każdym przypadku, z uzasadnionych przyczyn, wobec przetwarzania danych.Wszystkie wnioski należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres:

LUCCHINI RS S.p.A.
Via Giorgio Paglia, 45
24065 Lovere (BG)
P.IVA 03293430173
E-mail: marketing@lucchinirs.com