TESTOWANIE I WALIDACJA

NASZĄ
SUPERMOCĄ JEST NAUKA

Uważamy, że wszelkie innowacje zawsze zaczynają się od testów, a wszelkie udoskonalenia muszą być potwierdzone naukowo, zanim będą mogły być zastosowane. Firma Lucchini RS od początku inwestowała w technologię i innowacje, oferując obecnie jeden z największych, najbardziej zaawansowanych i kompleksowych na świecie obiektów do testowania kół i osi kolejowych.

Jeżeli połączysz odpowiedni sprzęt i kreatywny geniusz oddanych ludzi, nauka stanie się supermocą. Wykorzystujemy tę supermoc w celu poprawy bezpieczeństwa pasażerów, przedłużenia trwałości podzespołów pociągu oraz dla zapewnienia zrównoważonego ekologicznie rozwoju naszych produktów i procesów produkcyjnych.

BEZSTRONNOŚĆ WYNIKÓW

Laboratoria Lucchini RS są niezależne od Grupy i otwarte na usługi testowe dla klientów zewnętrznych. Najnowocześniejsze urządzenia oraz bezstronny, niezależny i kompetentny personel umożliwiają laboratoriom wykonywanie testów metalurgicznych i metalograficznych, analiz chemicznych i środowiskowych, a także testów mechanicznych, szczelinowych, dylatometrycznych, korozyjnych, zmęczeniowych i naprężeniowych zestawów kołowych, osi i kół.

Kompetencje laboratoriów Lucchini RS oraz uprawnienia do przeprowadzania określonych badań w celu weryfikacji zgodności podzespołu zestawu kołowego z wymaganiami są oficjalnie uznawane przez ACCREDIA (włoski organ akredytacyjny; sygnatariusz umów o wzajemnym uznawaniu EA, IAF i ILAC), który poświadcza kompetencje, niezależność i bezstronność laboratorium w zakresie przeprowadzania testów w zakresie akredytacji i zapewnia ich przydatność do oceny zgodności usług z wymogami normy UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

LABORATORIUM NR 1199 L
Sygnatariusz EA, IAF i ILAC
Umowy o wzajemnym uznawaniu

LABORATORIUM NR 1339 L
Sygnatariusz EA, IAF i ILAC
Umowy o wzajemnym uznawaniu

WALIDACJA NA PEŁNĄ SKALĘ

PRZEDSTAWIAMY BU300

W laboratorium badawczo-rozwojowym Lucchini RS znajduje się pełnowymiarowe stanowisko rolkowe „BU300” dla kolejowych zestawów kołowych. Jest ono zdolne do odtwarzania prostych i zakrzywionych warunków toczenia z prędkością do 300 km/h – jest to stanowisko badawcze z najbliższą symulacją rzeczywistej eksploatacji pociągów.

Główne obszary badań to między innymi:

  • Charakterystyka i punkt odniesienia dla gatunków stali kół pod względem zużycia i zmęczenia styków tocznych

  • Dynamiczne zachowanie kół sprężystych dla tramwajów i metra

  • Dynamiczne zachowanie zestawów kołowych z wadami (np. bieżnik koła, spłaszczenia kół lub klastry RCF)

  • Kalibracja oprzyrządowanych zestawów kołowych do pomiaru obciążeń stykowych koło-szyna

PROJEKTY BADAWCZE

PUBLIKACJE NAUKOWE

Nasi inżynierowie i naukowcy regularnie współpracują z najlepszymi uczelniami i publikują niezależne badania nad innowacyjnymi rozwiązaniami projektowymi, modelami inżynieryjnymi i nowymi materiałami w branży kolejowej. Nasze główne produkty i rozwiązania są opatentowane.

Dowiedz się więcej