ZAAWANSOWANE ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE

PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE NA CAŁYM ŚWIECIE

Wszystkie prace badawczo-rozwojowe dla Grupy Lucchini RS prowadzone są we Włoszech. Nasze rozwiązania konstrukcyjne zostały zdefiniowane zgodnie z odpowiednimi normami krajowymi i międzynarodowymi i często wykraczały poza i tak już rygorystyczne wymogi.

Więcej informacji?
Skontaktuj się z nami

SKUPIENIE UWAGI I ZGODNOŚĆ

MOŻLIWOŚCI PROJEKTOWANIA

TESTOWANIE OSIĄGÓW

Firma Lucchini RS od początku inwestowała w technologię i innowacje, oferując obecnie jeden z największych, najbardziej zaawansowanych i kompletnych na świecie obiektów do testowania kół i osi kolejowych. Wszystkie produkty i rozwiązania Lucchini RS są testowane, udoskonalane i zatwierdzane naukowo, aby sprostać wyzwaniom specyficznym dla branży. Najnowocześniejszy sprzęt i bezstronny, niezależny i kompetentny personel umożliwiają laboratoriom wykonywanie testów metalurgicznych i metalograficznych, analiz chemicznych i środowiskowych, a także testów mechanicznych, szczelinowych, zmęczeniowych, dylatometrycznych i korozyjnych zestawów kołowych, osi i kół.

W Laboratorium badawczo-rozwojowym przeprowadzane są testy zmęczeniowe i wytrzymałościowe, na pełnej skali podzespoły zestawu kołowego z normalnej produkcji seryjnej, w celu walidacji i kwalifikacji produktu i procesu produkcyjnego. Laboratorium wyposażone jest w 2 stanowiska do testów rezonansowych zdolne do wykonywania testów zmęczeniowych (do 25 Hz) na kołach i osiach zgodnie z odpowiednimi normami oraz inne stanowiska badawcze wykorzystywane głównie do działań badawczych (zużycie, rozprzestrzenianie się pęknięć, RCF itp.). Najwyższa jakość usług oferowanych przez laboratoria Lucchini RS jest uznawana i gwarantowana przez ACCREDIA, która poświadcza zgodność z wymogami UNI CEI EN ISO/IEC 17025 przy przeprowadzaniu akredytowanych testów.

LABORATORIUM NR 1199 L
Sygnatariusz EA, IAF i ILAC
Umowy o wzajemnym uznawaniu

LABORATORIUM NR 1339 L
Sygnatariusz EA, IAF i ILAC
Umowy o wzajemnym uznawaniu

Dowiedz się więcej

USŁUGI PROJEKTOWE